Два eTwinning проекта на ОУ „Валери Петров“ – с европейски знак за качество и национални награди

      На 6.02.2021 г. на Национална онлайн церемония на Центъра за развитие на човешките ресурси бяха връчени Националните eTwinning  награди.

     ETwinning проектът „Let‘s travel through Europe“ /Нека да пътуваме из Европа!/ на ОУ „Валери Петров“ получи първа награда в категория 7 – 11 години. Екипът на проекта - Анелия Илиева и учениците от IV “В“ клас работиха в сътрудничество с ученици от 12 европейски страни през учебната 2019/2020 година.

     С трета награда в категория „Най-добър международен eTwinning проект“ бе удостоен проектът „European museums tour“, приключен от екипа на IV“В“ клас и Анелия Илиева през учебната 2019/2020 година.

    Получените награди са продължение на традицията за успешно и качествено реализирани eTwinning проекти на училището. През учебната 2018/2019 година с национална първа награда в категория „Най-добър международен eTwinning проект“ бе удостоен проектът Projet Vert - Volontariat, Engagement, Responsabilité, Transfert de bonnes pratiques, създаден и реализиран от Таня Илиева и ученици от 6 клас.

     Работата в eTwinning общността продължава. ОУ „Валери Петров“ е с кандидатура за удостояване със знака „eTwinning училище“.


Search