Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

четвъртък

 12:20-13:00

класна стая

Емилия Стоилова

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

понеделник

13:10-13:50

стая 201

Цветанка Берова

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

вторник

13:10-13:50

стая 201

Анелия Илиева

   IV "б",  IV"в"

АЕ

петък

12:20-13:00

стая 201

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search