Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

понеделник 6ч.
I смяна

Стая за консултации

Ел. Великова

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

вторник

6ч. I смяна
12:35-13:15

Стая за консултации

М. Маринова

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

сряда

6ч. I смяна
12:35-13:15

Стая за консултации

 

В. Радоева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search