Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

четвъртък

 13:00- 13:45

фоайе, библиотека

Елена Великова

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП, АЕ

сряда

12:10-12:55

класна стая - 4.б клас

Мария Маринова

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

12:30-13:15

класна стая - 4.в клас 

Гергана Маринова

  IV "а" и
IV "в"

АЕ

понеделник

12:50-13:35

фоайе,
класна стая - 4.в клас

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search