Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

четвъртък

 12:15-12:55

класна стая

Мариана Кулева

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

12:15-12:55

класна стая

Мария Илиева

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

вторник

13:00-13:40

класна стая

Деница Горанова

  IV"в"

АЕ

четвъртък

14:00-14:40

виртуална класна стая

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search