Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

 12:55-13:35

класна стая

Мариана Кулева

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

вторник

12:55-13:35

класна стая

Мария Илиева

IV "в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

четвъртък

12:55-13:35

класна стая

Деница Горанова

   IV "б",  IV"в"

АЕ

срада

12:55-13:35

класна стая

Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

©2020 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search