Консултации - 4 клас

IV "а"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

петък

 12:45-13:25

Стая 201

Емилия Стоилова

IV "б"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП

четвъртък

17:45-18:25

Компютърен кабинет ет.3

Цветанка Берова

IV "в"


   IV"б", IV"в"

БЕЛ,МАТ,ЧО,ЧП


АЕ

понеделник


четвъртък

12:45-13:25


12:20-13:00

Стая 201Анелия Илиева


Наталия Василева

Консултации 5 клас
Консултации 6 клас
Консултации 7 клас

Search