Бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 30.09.2017 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.12.2017 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.03.2018 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 30.09.2018 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.12.2018 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.03.2019 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 30.06.2019 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 30.09.2019 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.12.2019 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 31.03.2020 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен към дата 30.06.2020 г.

Search