СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РД 09-3457/26.11.2020г. на Министъра на МОН, обучението на всички ученици от ОУ "Валери Петров" ще се осъществява от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. Графикът на учебните часове и седмичното разписание за обучение от разстояние в  електронна среда са достъпни в приложенията:

Валери Петров

Имало едно време

©2020 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search