Допълнителен час на класа

График на провеждане на ДЧК II срок - 2018/2019 г.

клас ДЧК - ден от седмицата, пореден час, смяна класен ръководител
Сряда 4 ч. - I смяна Цонка Кацарска
Понеделник 4 ч. - I смяна  Искра Арабаджиева
Четвъртък 4 ч. - I смяна  Милена Цакова
IIа Сряда 5 ч. - I смяна  Марияна Кулева
IIб Вторник - 5 ч. - I смяна  Мария Илиева
IIв Вторник - 4 ч. - I смяна Деница Горанова
IIIа Вторник - 3 ч. - I смяна Емилия Стоилова
IIIб Вторник - 5 ч. - I смяна  Цветанка Берова
IIIв Понеделник - 4 ч. - I смяна  Анелия Илиева
IVа Вторник - 1 ч. - II смяна  Елена Великова
IVб Понеделник - 2 ч. - II смяна  Мария Маринова
IVв Вторник - 2 ч. - II смяна  Валя Радоева
Понеделник - 4 ч. - II смяна   Емилия Русанова
Вторник - 6 ч. - I смяна   Радина Иванова
Петък - 1 ч. - II смяна   Ивона Ангелова
Понеделник - 5 ч. - I смяна  Емилия Цонева
VIа Петък - 7 ч. - I смяна  Велина Пешева
VIб Петък - 4 ч. - II смяна   Светлана Стаева
VIв Понеделник - 6 ч. - I смяна   Петя Атанасова
VIIа Четвъртък - 2 ч. - II смяна   Десислава Михова
VIIб Вторник - 4 ч. - I смяна   Тихомир Петков
VIIв Сряда - 6 ч. - I смяна   Надежда Тинкова

 

Search