Допълнителен час на класа

График на провеждане на ДЧК I срок - 2019/2020 г.

клас ДЧК - ден от седмицата, пореден час, смяна класен ръководител
Вторник - 4 ч. - I смяна Елена Великова
Сряда - 3 ч. - I смяна  Мария Маринова
Вторник - 4 ч. - I смяна  Гергана Маринова
IIа Сряда - 4 ч. - I смяна  Цонка Кацарска
IIб Понеделник - 4 ч. - I смяна  Искра Арабаджиева
IIв Сряда - 4 ч. - I смяна Милена Цакова
IIIа Четвъртък - 4 ч. - I смяна Мариана Кулева
IIIб Вторник - 4 ч. - I смяна  Мария Илиева
IIIв Вторник - 5 ч. - I смяна  Деница Горанова
IVа Понеделник - 5 ч. - II смяна  Емилия Стоилова
IVб Вторник - 2 ч. - II смяна  Цветанка Берова
IVв Понеделник - 2 ч. - II смяна  Анелия Илиева
Сряда - 1 ч. - II смяна  Надежда Тинкова
Четвъртък - 4 ч. - I смяна   Жулиета Димитрова
Вторник - 3 ч. - I смяна  Стела Кузманова
VIа Вторник - 1 ч. - II смяна Емилия Русанова
VIб Петък - 1 ч. - II смяна  Тихомир Петков
VIв Сряда - 4 ч. - II смяна   Ивона Ангелова
VIг Вторник - 2 ч. - II смяна   Емилия Цонева
VIIа Сряда - 4 ч. - II смяна   Десислава Михова
VIIб Сряда - 4 ч. - I смяна  Светлана Стаева
VIIв Петък - 1 ч. - II смяна   Петя Атанасова

 

Search