Допълнителен час на класа

График на провеждане на ДЧК II срок - 2019/2020 г.

клас ДЧК - ден от седмицата, пореден час, смяна класен ръководител
Четвъртък - 4 ч. - I смяна Елена Великова
Сряда - 3 ч. - I смяна  Мария Маринова
Сряда - 4 ч. - I смяна  Гергана Маринова
IIа Четвъртък - 4 ч. - I смяна  Цонка Кацарска
IIб Сряда - 4 ч. - I смяна  Искра Арабаджиева
IIв Сряда - 2 ч. - I смяна Милена Цакова
IIIа Вторник - 4 ч. - I смяна Мариана Кулева
IIIб Вторник - 3 ч. - I смяна  Мария Илиева
IIIв Вторник - 5 ч. - I смяна  Деница Горанова
IVа Вторник - 4 ч. - I смяна  Емилия Стоилова
IVб Понеделник - 4 ч. - I смяна  Цветанка Берова
IVв Понеделник - 5 ч. - I смяна  Анелия Илиева
Вторник - 3 ч. - II смяна  Надежда Тинкова
Вторник - 4 ч. - II смяна   Жулиета Димитрова
Сряда - 4 ч. - II смяна  Стела Кузманова
VIа Понеделник - 7 ч. - I смяна Емилия Русанова
VIб Петък - 4 ч. - I смяна  Тихомир Петков
VIв Четвъртък - 3 ч. - I смяна   Ивона Ангелова
VIг Понеделник - 2 ч. - II смяна   Емилия Цонева
VIIа Сряда - 5 ч. - I смяна   Десислава Михова
VIIб Сряда - 6 ч. - I смяна  Светлана Стаева
VIIв Петък - 5 ч. - I смяна   Петя Атанасова

 

Search