HBO 7 клас

Важно за учениците от 7 клас!

       Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.

       Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас. /бланка/

       Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

 

Search