7. клас

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Държавен план-прием в VIII клас по профили и по специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Плевен за учебната 2024/2025 година

Виртуална панорама на средното образование - област Плевен 2024

 

Search