logo-erazum-1536.png
,,За нашата планета, за нашата общност“,
 ,,Еразъм+“ – КА2 – Сътрудничество, иновации и обмяна на добри практики
КА 229 – Партньорство за обмен между училища

 

 

Тема на проекта: ,,За нашата планета, за нашата общност

Екологичното предизвикателство, свързано със запазването на ресурсите на нашата планета, представлява предизвикателство за бъдещите поколения, което вече не може да бъде избегнато. Този проект има за цел участието и активното гражданство на учениците в дейности, свързани с опазване на околната среда. Вярваме, че те трябва да имат правото, средствата и възможност за влияние върху решенията и участие в действия, насочени към изграждане на живот, общество и бъдеще.

Продължителност на проекта – 01.10.2020- 30.09.2022

Цели на проекта:

Общи цели:

 • активно участие в училищни и извънкласни дейности
 • в придобиване на знания, нагласи и умения, свързани с опазване на приподата и отговорно поведение
 • интерес към европейските ценности: равенство, толерантност, междукултурен диалог, недискриминация
 • създаване на интерес към изучаване на чужди езици

Специфичните цели:

 1. Придобиване на знания и умения за идентифициране на елементите на биологичното, културното и социално-икономическото разнообразие в градска среда
 2. Осъзнаване на значението на ежедневния избор и прилагане на отговорно и екологично поведение.
 3. Изследване на социалните, производствените, икономическите и екологичните последици от техническите иновации в градския контекст
 4. Опазване и защита на човека и околната среда
 5. Опознаване на рисковете, свързани с производството и потреблението на енергия
 6. Насърчаване на ефективни промени на ниво училище, в местната общност

Теми на срещите:

 1. Биоразнообразие и опазването му на териториите на населените места на училищата - партньори.
 2. Качество на въздуха и проблемът с „водата“ (честа причина за бедствия).
 3. Зелени площи и безопасни обществени пространства.
 4. Управление на отпадъците
 5. Транспорт, ползване на обществен транспорт
 6. Изграждане на устойчиви среди и устойчиви сгради

 

Целева група за изпълнение на проектните дейности: Учители и ученици от ОУ „Валери Петров“- Плевен

Партньори в проекта: Италия, Португалия, Румъния, Гърция, България, Франция

Планирани мобилности:

 • Италия – декември 2020
 • България – март 2021
 • Португалия – май 2021
 • Гърция – ноември 2021
 • Румъния – март 2022
 • Франция – юни 2022

 Дейности

Made with Padlet

22 март - Световен ден на водата

Направено с Padlet

22 април - Световен ден на Земята

Европейска седмица на езиците в ОУ "Валери Петров"

decorative-line2.png
file2.jpg
edl-postcard-bg-2.jpg

decorative-line2.png

Еразъм дни се проведоха в ОУ „Валери Петров“

            Днес стартира поредното провеждане „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) в ОУ „Валери Петров“ – Плевен. Инициативата цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.
      Представят се европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“. Стела Кузманова – старши учител по биология и здравно образование организира открит урок, свързан с темата на проекта, по който работи училището – „За нашата планета, за нашата общност“, ,,Еразъм+“ – КА2 – Сътрудничество, иновации и обмяна на добри практики, КА 229 – Партньорство за обмен между училища.
            С презентации, постери, макети на летящите бозайници ученици от 6 и 7 клас представиха пред второкласниците биологичното разнообразие на планетата в урок, посветен на световния ден на прилепите. Учениците от втори клас с класен ръководител г-жа Мариана Кулева отговориха на предизвикателствата на седмокласниците. Включиха се с правилни отговори в интересна викторина и създадоха маски в творческото ателие. Урокът завърши с кулинарна изложба и дегустация на здравословни сладки, направени от шестокласниците.

decorative-line2.png


ОУ „Валери Петров“ – Плевен спечели финансиране на проект по Програма „Еразъм+”, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Европейска седмица на езиците се проведе в ОУ „Валери Петров“ – Плевен, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Дни на програмата Еразъм+ се проведоха в ОУ „Валери Петров“ – Плевен, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Ученици от ОУ „Валери Петров“ – Плевен наредиха изложба от макети от природни материали, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 Престижно второ място за ОУ „Валери Петров“ в национална кампания, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

  
Виртуална среща по проект „За нашата общност, за нашата планета“ в ОУ „Валери Петров“, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

  
Доброволци работят с училища от Казанлък и страната, подробности в информационния сайт kazanlak.com


Георг Спартански към плевенски ученици: Даром нищо не се получава, имайте позиция и убедено я отстоявайте!, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

 
Учениците от ОУ „Валери Петров” отбелязаха Световния ден на рециклирането – снимки, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


 Ученици от ОУ „Валери Петров“ реализираха инициативата „Свят без отпадъци“, подробности в информационния сайт pleven.utre.bg


Първа работна среща по проект „За нашата общност, за нашата планета“ с участие на ученици и учители от ОУ „Валери Петров“, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


Ученици от Плевен дадоха нов живот на рециклирани материали, подробности в информационния сайт bnr.bg


Еразъм+ в ОУ „Валери Петров“, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


Еразъм дни се проведоха в ОУ „Валери Петров“, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bgУченици и учители от ОУ „Валери Петров“ бяха в Родос по програма Еразъм+
, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


ОУ „Валери Петров“ – Плевен бе домакин на среща по проект Еразъм+, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

На 28 март 2023 година в експозиция „Природа” на РИМ-Плевен се проведе среща между ПГПЧЕ „Димитър Димов” с директор Юрий Тодоров и гости от гр. Кайзерслаутерн, Германия. подробности


Езиковата е домакин на двустранен ученически обмен с немската гимназия „Хоенщауфен“, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


Езиковата гимназия в Плевен и гимназия „Хоенщауфен” – Кайзерслаутерн, с ученически обмен, подробности в информационния сайт plevenpress.com


Ученици и учители от ОУ „Валери Петров“ получиха сертификати в Europa Expérience в Париж, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg


Ученици и учители от ОУ „Валери Петров“ участваха в последната среща по международен проект
, подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Search