ОУ „Валери Петров“ - eTwinning School 2021 – 2022 година

etwinningschool_21.jpg
     ОУ „Валери Петров“ – Плевен е сред 25 училища и детски градини от България, които получиха почетния Знак „eTwinning училище“ за периода 2021 – 2022 година, след като премина през двата етапа на процеса на кандидатстване. Със Знака „eTwinning училище“ eTwinning общността оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, в което екипи от учители и училищни ръководители работят заедно. Удостояването с този знак утвърждава училището като лидер в сферите на дигитална практика и електронна безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на непрекъснатото професионално развитие. Ролята на образователните институции, получили това признание, е да мотивират и насочват другите училища и детски градини да достигнат до същото ниво, да споделят своя опит, методи, идеи и практики, да вдъхновяват и помагат.

9 май - Ден на Европа и Празник на eTwinning

     
          Учениците от 4.б и 4.в клас от ОУ „Валери Петров“ се включиха в честването на 9 май - Ден на Европа. Те създадоха експозиция от постери, чрез които запознаха съучениците си с европейските държави, правата и задълженията на гражданите на общността, единната валута, европейски институции и др. Организираха флашмоб, чрез който отбелязаха този знаменателен ден,  обединяващ в сърцата на хората два важни момента от историята на континента - победата над фашизма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир.

Направено с Padlet

Search