ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


         От 2020-2021 учебна година ОУ „Валери Петров“ – Плевен е включено в Списъка на иновативните училища на МОН.

     Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

    Педагогическият екип но ОУ „Валери Петров“ осъвременява обучението чрез прилагането на актуален и апробиран в скандинавските страни метод „Grej of the day“ /GOTD/, като го адаптира спрямо нуждите на действащите учебни програми в първи клас у нас. Осъвременяват се и се оптимизират технологиите на преподаване и учене чрез въвеждането на модел, който активизира и стимулира самостоятелността на учениците в процеса на обучение. Адаптирането на шведския модел „Grej of the day“ повишава мотивацията за учене, стимулира откривателството. Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от учители и съученици, справящи се по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.

Иновации в действие

Made with Padlet
НП "Иновации в действие"
 
ОУ „Валери Петров“ бе домакин на мобилност за сътрудничество и обмяна на добри практики


Основно училище „Валери Петров“ – Плевен бе домакин на мобилност за сътрудничество и обмяна на добри практики по Националната програма „Иновации в действие“ 2020-2021 учебна година. Със заповед на министъра на образованието училището е включено в списъка на иновативните училища поради успешното прилагане на съвременни методи на работа с учениците.

image_08.06.2021_6.jpg

Двудневната среща се проведе в две институции, с които училището се гордее, че работи в дългогодишно сътрудничество – Регионален исторически музей – Плевен и Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Гостите – училищни екипи от 137 СУ „Ангел Кънчев“ – София и ОУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“ – Ботевград бяха посрещнати в музея с виртуална детска феерия с откъси от творчеството на патрона на училището – домакин Валери Петров в изпълнение на ученици от пети клас и музикален поздрав от четвъртокласниците от ВГ „Дъга“. Прилагането на иновацията „Въпрос на деня“ в часовете по български език, човек и природа, занимания по интереси, руски език, информационни технологии представиха учителите А. Илиева, А. Огнянова, М. Георгиева, В. Златева, Г. Маринова, Е. Русанова, Г. Маринова, Св. Стаева-Иванова. Своят опит в еTwinning проекти и работа с образователни платформи споделиха колегите от Ботевград и София. Във видеоконферентна връзка се включи и Майкъл Херменсон – шведски учител, който е създател на иновативния метод на преподаване Grej of the day. Той разказа за предизвикателството да бъде учител на „труден клас“. Вдъхнови учителите да търсят път към сърцето на всяко дете, за да го мотивират да даде най-доброто от себе си. В съвместни уъркшопове „Забавно програмиране с Финч“ и „Mind designer“ учениците обмениха умения в програмиране с роботчетата FINCH и Mind designer. Направиха виртуален тур на Плевен и Обзор в съвременността с Tour Builder. Съвместно с музейните специалисти се отправиха и „По следите на миналото“. Пътешествието включваше предизвикателства пред отборите – откриване на интересни експонати от различните експозиционни зали. Посещението постави началото на нови приятелства и планове за съвместни образователни събития между трите училища.

Made with Padlet

Search