В тази секция ще откриете информация за всички планирани контролни и класни работи, които учениците трябва да преминат като част от обучението си в Основно училище "Валери Петров".
Класни и контролни работи 5 клас
клас предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител
V А

БЕЛ

класна работа:

10.12.18г

контролни работи:

28.09.18г;

17.10.18г;

15.11.18г;

19.12.18г;

23.01.2019г.

 

 

Английски език

контролни работи:

25.09.2018 г.

15.10.2018 г.

09.11.2018 г.

07.12.2018 г.

25.01.2019 г.

Математика

класна работа:

15.01.2019 г.

контролни работи:

03.10.2018 г.

29.10.2018 г.

13.12.2018 г.

28.01.2019 г.

История и цивилизация

 

 

География и икономика

02.10.2018 г.

Човекът и природата

24.10.2018 г.

V Б

БЕЛ

класна работа:

10.12.18г

контролни работи:

28.09.18г;

17.10.18г;

15.11.18г;

19.12.18г;

23.01.2019г.

Английски език

контролни работи:

25.09.2018 г.

15.10.2018 г.

09.11.2018 г.

07.12.2018 г.

25.01.2019 г.

Математика

класна работа:

15.01.2019 г.

контролни работи:

03.10.2018 г.

29.10.2018 г.

13.12.2018 г.

28.01.2019 г.

История и цивилизация

География и икономика

02.10.2018 г.

Човекът и природата

24.10.2018 г.

V В

БЕЛ

класна работа:

11.12.18г

контролни работи:

28.09.18г;

17.10.18г;

15.11.18г;

19.12.18г;

23.01.2019г.

Английски език

контролни работи:

25.09.2018 г.

15.10.2018 г.

07.11.2018 г.

07.12.2018 г.

25.01.2019 г.

Математика

класна работа:

15.01.2019 г.

контролни работи:

03.10.2018 г.

29.10.2018 г.

13.12.2018 г.

28.01.2019 г.

История и цивилизация

География и икономика

02.10.2018 г.

Човекът и природата

24.10.2018 г.

Г

БЕЛ

класна работа:

11.12.18г

контролни работи:

28.09.18г;

17.10.18г;

15.11.18г;

19.12.18г;

23.01.2019г.

 Английски език

контролни работи:

25.09.2018 г.

15.10.2018 г.

07.11.2018 г.

07.12.2018 г.

25.01.2019 г.

Математика

класна работа:

15.01.2019 г.

контролни работи:

03.10.2018 г.

29.10.2018 г.

13.12.2018 г.

28.01.2019 г.

 История и цивилизация

01.10.2018 г.

29.01.2019 г.

География и икономика

02.10.2018 г.

 Човекът и природата

24.10.2018 г.

Класни и контролни работи 6 клас
Класни и контролни работи 7 клас

Search