В тази секция ще откриете информация за всички планирани контролни и класни работи, които учениците трябва да преминат като част от обучението си в Основно училище "Валери Петров".
Класни и контролни работи 5 клас
клас предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител
V А

БЕЛ

класна работа:

03.12.19 г.

контролни работи:

19.11.19 г.

Английски език

контролни работи:

30.10.2019 г.

09.12.2019 г.

24.01.2020 г.

 

Математика

класна работа:

14.01.2020 г.

контролни работи:

25.10.2019 г.

19.12.2019 г.

 История и цивилизация

 18.12.2019 г.

География и икономика

11.12.2019 г.

Човекът и природата

26.11.2019 г.

V Б

БЕЛ

класна работа:

03.12.19 г.

контролни работи:

19.11.19 г.

Английски език

контролни работи:

30.10.2019 г.

09.12.2019 г.

24.01.2020 г.

 

Математика

класна работа:

14.01.2020 г.

контролни работи:

25.10.2019 г.

19.12.2019 г.

История и цивилизация

География и икономика

11.12.2019 г.

Човекът и природата

26.11.2019 г.

V В

БЕЛ

класна работа:

03.12.19 г.

контролни работи:

19.11.19 г.

Английски език

контролни работи:

30.10.2019 г.

09.12.2019 г.

24.01.2020 г.

 

Математика

класна работа:

14.01.2020 г.

контролни работи:

25.10.2019 г.

19.12.2019 г.

История и цивилизация

География и икономика

11.12.2019 г.

Човекът и природата

26.11.2019 г.

Класни и контролни работи 6 клас
Класни и контролни работи 7 клас

Search