В тази секция ще откриете информация за всички планирани контролни и класни работи, които учениците трябва да преминат като част от обучението си в Основно училище "Валери Петров".
Класни и контролни работи 5 клас
клас предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител предмет/дата/учител
V А

БЕЛ

класна работа:

14.05.2020 г.

контролни работи:

21.02.2020 г.

30.03.2020 г.

10.04.2020 г.

26.05.2020 г.

Английски език

контролни работи:

14.02.2020 г.

06.03.2020 г.

27.03.2020 г.

24.04.2020 г.

19.05.2020 г.

Математика

класна работа:

08.05.2020 г.

контролни работи:

20.03.2020 г.

28.04.2020 г.

 История и цивилизация

 

География и икономика

18.02.2020 г.

Човекът и природата

26.02.2020 г.

11.03.2020 г.

22.04.2020 г.

V Б

БЕЛ

класна работа:

14.05.2020 г.

контролни работи:

21.02.2020 г.

30.03.2020 г.

10.04.2020 г.

26.05.2020 г.

Английски език

контролни работи:

14.02.2020 г.

06.03.2020 г.

27.03.2020 г.

24.04.2020 г.

19.05.2020 г.

Математика

класна работа:

08.05.2020 г.

контролни работи:

20.03.2020 г.

28.04.2020 г.

История и цивилизация

18.02.2020 г.

География и икономика

11.12.2019 г.

Човекът и природата

26.02.2020 г.

11.03.2020 г.

22.04.2020 г.

V В

БЕЛ

класна работа:

14.05.2020 г.

контролни работи:

21.02.2020 г.

30.03.2020 г.

10.04.2020 г.

26.05.2020 г.

Английски език

контролни работи:

14.02.2020 г.

06.03.2020 г.

27.03.2020 г.

24.04.2020 г.

19.05.2020 г.

Математика

класна работа:

08.05.2020 г.

контролни работи:

20.03.2020 г.

28.04.2020 г.

История и цивилизация

18.02.2020 г.

География и икономика

11.12.2019 г.

Човекът и природата

26.02.2020 г.

11.03.2020 г.

22.04.2020 г.

Класни и контролни работи 6 клас
Класни и контролни работи 7 клас

Search