Споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие“

         В направление: „Добри иновативни практики в училище“ по НП "Иновации в действие" учениците от 7-те класове при ОУ “Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Рождество и Новый год в России“. Проектът е споделен в групата на учителите от ОУ “Валери Петров“, съгласно План за вътрешноинституционална квалификация за 2022/2023 година.
     „Рождество и Новый год в России“ премина през три етапа. В подготвителния етап учениците, разделени на творчески групи, събират информация на руски език по предварително поставени въпроси. Екип „Историки“ се запозна с възникването на празниците и техните особености. Екип „Культурологи“ изучи символите на Рождество и Новый год и тяхното значение, намери информация за народните обичаи в навечерието на празника. Екип „Литераторы“ се запозна с легенди и митове за приказните персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Екип „Дизайнеры“ научи интересна информация за украсата на домовете, подаръците и празничната трапеза. Във втория етап на разработване на проекта седмокласниците се потопиха в магията на празниците чрез мултимедийни презентации. Всеки екип в устно изказване представи интересната информация за Рождество и Нова година в Русия в три направления – историческо, културно, творческо. Иновативното представяне на проекта „Рождество и Новый год в России“ завърши с развлекателен и забавен „Новогодний кроссворд и тест“, на който участниците отговарят на финалните въпроси и оценяват постиженията си в урока.
          Различните дейности мотивират учениците да четат допълнително, развиват езиковите им умения.

Search