Previous Next

Учениците от 3.б клас се включиха в дейностите по проект ,,За нашата планета, за нашата общност“

         Учениците от 3.б клас с класен ръководител Искра Арабаджиева се включиха в дейностите по проект ,,За нашата планета, за нашата общност“, програма Еразъм+. Те дискутираха промените в природата през различните сезони, промените в климата и опазването му. Обогатиха знанията си за зелената архитектура като вид строителство за намаляване на отрицателното влияние, което хората оказват върху околната среда. Споделиха  свои  впечатления  от  красиви  природни  гледки.  Третокласниците изобразиха пейзажи по памет и с живописни материали по свой избор, като избраха характерните елементи за конкретния вид пейзаж.

Search