Previous Next

Безопасно в интернет

      На 9 февруари светът отбелязва международния Ден за безопасен интернет. Идеята, всяка година да се привлича отново вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства от децата и младите хора, е на Европейската комисия и стартира през 2004 г. Темата за 2021 г. е „Заедно за по-добър интернет“ и е призив всички заинтересовани страни да се обединят, за да направят интернет по-безопасно и по-добро място за всички, и особено за децата и младите хора.

     С учениците от начален етап на ОУ „Валери Петров“ се включиха активно в уроците - дискутираха фалшивата информация в интернет, рисковете, които тя носи и как се разпознава. Учениците от 1.в клас, с класен ръководител г-жа Анелия Илиева изработиха постери и ги представиха във фоайето на училището. В часовете по компютърно моделиране г-н Вилизар Неделчев и г-жа Цветанка Берова запознаха третокласниците и четвъртокласниците с рисковете в мрежата и с материалите на сайта на Националният център за безопасен Интернет.


Брошура за безопасност в интернет - разгледай

Search