Аз живея здравословно

         По Национална програма „Заедно в грижата за ученика”,  модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с  детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ се проведоха съвместни уроци ІVа клас с ръководител Мариана Кулева и V клас с ръководител Стела Кузманова от ОУ “Валери Петров“. Чрез екипната работа на учителите от двата етапа на обучение се подпомагат учениците да осъществят прехода плавно и без стрес.  Приложен е  моделът на обърнатата класна стая. Чрез прилагането на този модел се стимулира самостоятелността и прилагането на индивидуални стилове на учене, създават се възможности за водене на дискусии, провеждане на експерименти, упражняване и обсъждане на наученото, прилагане на индивидуален подход в обучението, фокусиране върху разбирането и използване на наученото за решаване на практически задачи.

   

 
Здравословно
хранене (презентация) 
Здравословно
хранене (презентация)  
Здравословно
хранене (презентация)  
Здравословно
хранене (презентация) 
Вируси
(презентация)

 
Защо да хапвам
плод, мляко и мед?
(презентация) 

 

 
Аз живея
здравословно (видео)
Защо трябва
да спортуваме? (видео) 
 
Здравословно
хранене (видео)   
 

 

 

 

Search