За светла и трайна бъднина

 

          „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”

                                                                                                                                                    Васил Друмев

 

      В седмицата преди Деня на народните будители учениците от I „в”, II „в’ и III „а” клас  изработиха проекти по темата. Припомниха си кои са народните будители, представиха делото на книжовниците, просветителите, на борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Учениците разискваха въпроса „Какво означава да бъдеш будител в настоящето?”. Стигнаха до извода, че будител може да бъде всеки човек, който с примера си ни вдъхновява, носи духа на българщината в себе си, прави ни по-добри.

  

Search