Олимпиада по пътна безопасност „Стани безопасен на пътя с Aй енд Джи Брокерс“ за VII клас

    Олимпиадата по пътна безопасност протече в два кръга онлайн. В първия кръг взеха участие всички ученици от седми клас. Учениците попълниха онлайн тест от 12 въпроса. Най-добрите продължиха във втори кръг.

     На 17 май в зала „Катя Попова“ беше награждаването на класиралите се ученици:

   VII A Венелин Венелинов Петров, Ивайла Пламенова Пелова, Константин Николаев Бочев, Мартина Мартинова Митева, Радослав Петров Русев, Симона Маринова Маринова, Яна Ивалинова Иванова

    VII Б   Александър Велизаров Цончев, Ирена Любомирова Царкова, Катерина Николаева Буковска, Теодор Евгениев Иванов, Хрисимир Николаев Бочев

    VII В Александра   Сашкова   Петкова, Бети Огнянова Тодорова, Виторио   Ивайлов Иванов, Димитър Димитров Петков, Ралица Драгомирова   Бутрова

Search