Първи декември - Световен ден за борба със СПИН

Учениците от шестите и седмите класове на ОУ "Валери Петров" проведоха Анти СПИН кампания,  като изработиха колажи, презентации с информация за ХИВ вируса и болестта СПИН. Медицинската сестра Катя Дюлгерова проведе беседа с учениците, като използва различни ролеви игри. Тя запозна присъстващите с пътищата за предаване на болестта и начините за предпазване от нея. Учениците изработиха и раздадоха червени лентички, символизиращи съпричастността към болните от СПИН по света. Посланието, което отправиха учениците, бе : " Нека бъдем внимателни, защото всичко зависи от НАС....!"

Search