На пътешествие в Океания

На пътешествие в Океания На пътешествие в Азия

Нашите пътешествия не спират. Днес посетихме екзотични и красиви тропически острови.
На конкуриращи се туристически агенции е поставена задача да изработят маршрут за екзотично пътуване до Фиджи, до Нова Зеландия и до Хавайските острови. Класът е разделен на екипи в които служителите на туристическите агенции изпълняват следните длъжности:

Туроператори: създават и представят маршрута за пътуването, представят информация за дестинацията, продължителността, обектите които ще бъдат посетени, цената на туристическия пакет, хотелите в които ще отседнат туристите  и др.

Рекламни агенти: съставят рекламни материали за дестинацията по която ще се пътува ( рекламни постери, брошури, дипляни и др.)

Дизайнери и IT специалисти: изработват мултимедийната презентация на базата на информацията представена от останалите служители в туристическата агенция.

Организираме продажба на туристическите услуги (целта е да се закупи  екскурзията). Създаваме среда, напомняща на обстановка в туристическа фирма. Представяме  рекламните материали за пътуването. Провеждаме  играта. Всяка група представя своята дейност , като играе определената й роля. Провеждаме и обсъждане  на дейността,  в която участва целия клас и гостите.

        Учим и се забавляваме!
        Учениците от 7 клас

Search