Previous Next

Ден на Черно море

На 31.10.2017г. отбелязваме Международния ден на Черно море. По този повод учениците от пети, шести и седми клас на ОУ"Валери Петров" се включиха в няколко инициативи, имащи за цел популяризирането на темата за екологичните проблеми на Черно море. Учениците изработиха брошури, проведоха викторина и гледаха филм, който ги запозна с особеностите на Черно море, както и с грижите за опазването на чистотата на неговите води, опазването на плажовете и биоразнообразието в него. Филмът предизвика интереса на учениците, които си дадоха сметка, че морето не е само място за почивка през ваканцията, но и сложна система към която хората трябва да се отнасят разумно и отговорно.
С проведената викторина посветена на Международния ден на Черно море, учениците от седми клас изразиха своята позиция, свързана с опазването на биоразнообразието и защитата на редки и изчезващи видове от водите на нашето море. Петокласниците и шестокласниците изработиха и брошури с информация за Черно море, които раздаваха на своите съученици и преподаватели. Всички, които взеха участие в инициативите, посветени на Международния ден на Черно море се убедиха, че Черно море е уникално и че наша грижа е то да бъде опазено.   

Search