Великденско математическо състезание – наградени

       На 22.04.2023 г. за пореден път се проведе Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България. Ученици от основно училище „Валери Петров“ показаха знания и умения в чудния свят на математиката.         

Наградените са както следва: 

  • Максим Славянов Казанджиев, 1.а клас – второ място
  • Виктор Тони Николов, 2.а клас – първо място
  • Георги Момчилов Конов, 2.в клас – трето място
  • Дарина Тодорова Стоянова, 3.б клас – първо място
  • Борис Николаев Пенчев, 3.в клас – трето място
  • Владимир Момчилов Конов, 4.в клас – трето място

Дарина Стоянова 3.б клас - първо място

 Виктор Николов 2.а клас - първо място

Георги Конов 2.в клас - трето място

Владимир Конов 4.в клас - трето място

   
Борис Пенчев 3.в клас- трето място Максим Казанджиев 1.а клас - второ място     

Search