Успехи на учениците от 3.б клас

Теа Тихомирова Петкова – III б клас
XII общински конкурс на ЦПЛР – Плевен „Моето коледно послание“, раздел „Литературно творчество - Поезия“ –
първо място

 

 Дарина Тодорова Стоянова – III б клас
Общинско коледно математическо състезание – трето място
Грамота за отлично представяне в Националния математически турнир
„Иван Салабашев“

Ема Тонева Панкова – III б клас
Общинско коледно математическо състезание – трето място

Дарина Тодорова Стоянова и 
Калоян Йонков Иванов - III б клас
Общинско математическо състезание „Стоян Заимов“ – четвърто място

Search