ОУ “Валери Петров“ е най-новото училище в гр. Плевен и от учебната 2017/2018 година започва да пише своята история.
Училището е ново, но е приемник на част /І – VІІ клас/ от Гимназия с преподаване на чужди езици, където в продължение на 35 години са създавани традиции и авторитет.
Убедена съм, че формулата на успеха, проверена във времето и усилията на запазилия се екип от професионалисти, ще осигурят на  ОУ “Валери Петров“ достойно място сред водещите училища в Плевен.

 

Да си пожелаем здраве, дръзновение, стремеж към успеха и късмет!

 

Директор – Ирен Димитрова

 

Search