Класиране на кандитатите за 5 клас

Класиране  (виж тук)

  1. Записване на петокласниците – 5 и 6 юни от 8:00ч. до17:00ч., III етаж в сградата на ул. „П. Каравелов“22
  2. Необходими документи – Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/

Местата на незаписалите се в посочените срокове петокласници ще бъдат попълнени от следващите номера в списъка.

Search