Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН
1.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

      Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"  

       Модул "Музеите като образователна среда"

3.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"

       Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ – ОБЩИНА ПЛЕВЕН
1.    ПРОЕКТ„Последвай живота“ - ПИЦ, Плевен

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.    ПРОЕКТ  "Училищен плод"
2.    ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

 

Search