V клас

СПИСЪК - КЛАСИРАНЕ    

 Записването на класираните ученици ще се проведе на 09.07.2021 г. и 12.07.2021 г.

от 09:00 ч. до 17:00 ч.

в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22  – фоайе III етаж.

 

       Необходими документи:

       1.Удостоверение за завършен начален етап – оригинал.

 

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

 

Екипът на ОУ „Валери Петров“ Ви благодари за оказаното доверие!

Големият брой подадени заявления за записване в 5.клас станаха повод за стартиране на процедура по разкриване на още една паралелка с избираеми учебни часове Английски език/Руски език.

Информация за класирането на учениците ще бъде публикувана утре – 9.07.2021 г,. след 12.00 ч.

 

 

 

 

      

    
Свободни места за записване в 5. клас с избираеми учебни часове  - Английски език/Руски език - 14


     Необходими документи за кандидатстване: 

  1. Заявления по образец на 05.07.2021 г., 06.07.2021 г. и 07.07.2021 г. до комисията  за  организиране и провеждане на прием на ученици в 5. клас за учебната 2021/2022 година от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22  – фоайе III етаж
  2. Копие на Удостоверението за завършен начален етап.

 

  Обявяване на класирането в паралелките на външни ученици: 08.07.2021 г.

  Записване на класираните ученици09.07.2021 г. и 12.07.2021 г.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ОУ "ВАЛЕРИ ПЕТРОВ"

 

За учебната 2021/2022 г. в пети клас ще бъдат приети 78 ученици

Учениците ще бъдат разпределени в три паралелки по 26,
 в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са
 2,5 часа седмично
.

       Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване  и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

 Паралелките в зависимост от избираемите учебни часове са отразени в следната таблица:

 

Избираеми учебни часове

бр. часове

год./седм.

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

 Vа

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Руски език

51

1.5

 Vб

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Руски език

51

1.5

ЕЗИЦИ

 

Английски език

34

1

2БЕЛ

Математика

 

АЕ

БЕЛ

 

Испански език

51

1.5


        След обявяване на резултатите от Националното външно оценяване, родителите на учениците завършващи IV клас в ОУ „Валери Петров“ и продължаващи обучението си в него, подават заявление за избираеми учебни часове  /Приложение №1/  от 10.06. до 13.06.2021 г. при класните ръководители.

Обявяване на класирането в паралелките:  14.06.2021 г.

Записване на класираните ученици: 01.07.2021 г. и 02.07.2021 г.

Обявяване на свободни места05.07.2021 г.

 
 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА ДА СЕ ЗАПИШАТ

В  ОУВАЛЕРИ ПЕТРОВ“ ПОДАВАТ:

 

  1. Заявления по образец /Приложение №2/ на 05.07.2021 г., 06.07.2021 г. и 07.07.2021 г. до комисията  за  организиране и провеждане на прием на ученици в 5. клас за учебната 2021/2022 година от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22  – фоайе III етаж
  2. Копие на Удостоверението за завършен начален етап.

       В паралелките ще бъдат приети  ученици от други училища  до запълване на бройка 26 ученици.

      В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения прием, тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от успеха, изчислен като средноаритметична стойност от удостоверението за завършен ІV клас - ООП.

  Обявяване на класирането в паралелките на външни ученици: 08.07.2021 г.

  Записване на класираните ученици09.07.2021 г. и 12.07.2021 г.

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search