Записване в пети клас - свободни места за второ класиране

ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

ОУВалери Петров обявява 6 /шест/ свободни места в паралелката с избираема подготовка руски език/английски език.

Всички, които желаят да се запишат, следва да подадат заявление:

  1. За неприетите на първо класиране, но желаещи да участват във второ класиране – подават само заявление.
  2. За желаещите да участват във второ класиране, кандидатстващи за първи път – подават заявление и копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
  3. Заявления се подават в сградата на училището /ул. "Петко Каравелов" №22/ на 29.06., 30.06. и 01.07.2020 г. от 08:00 до 16:00 часа.

 
Обявяване на класирането и записване - 02. и 03.07.2020 г.

Критерии за записване в пети клас за учебната 2020/2021 г. в ОУ „Валери Петров“ /виж приложение/

Search