ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

В ОУ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2023/2024 г. в ОУ „Валери Петров“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (последно акт. 09.09.2022 г.) /Виж приложение/ и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.
 
I. В първи клас ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки с класни ръководители Eлена Великова, Мария Маринова, Гергана Маринова.
II. Заявления за записване ще се приемат само в сградата на ул."Ал.Стамболийски" №22 /ПГПЧЕ „Димитър Димов“/ на 01.02.2023г. от 8:00ч. до 17:00ч. и от 02.02.2023г. до 14.02.2023г. от 8:00ч. до 16:00ч.
III. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по критерии, разработени и утвърдени от Община Плевен. 
IV. Критерии. /Виж приложение/

V. Прилежащ район на училището /Виж приложение/
VI. 
Необходими документи:
   1. Заявление по образец – предоставя се от училището, може да се попълни и предварително /изтегли/
   2. Свидетелство за раждане на детето /за справка/.
  3. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника. 
   4. Удостоверение от училището, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище.  

! Документът за адресна регистрация се представя само от кандидатите, които се класират по критерии – 1, 3 и 4.
 
VII. График на дейностите:
   • Провеждане на Ден на отворени врати в училището – 25.02.2023 г., от 10.30ч. 
   • Записване, съгласно утвърдения от Община Плевен график.

                Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

         Предстои да бъде открита кампанията за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024г. В очакване на Правилата за прием на първокласници в Община Плевен, утвърдени от Георг Спартански,  кмет на Община Плевен, Ви предлагаме да се запознаете с последните новини за ОУ „Валери Петров“ и организацията на учебния ден.

         В момента учениците ни от 1-5 клас се обучават в сграда на друго училище, намираща се на ул. „Петко Каравелов“22, но сме щастливи да споделим с Вас радостта си, че Община Плевен спечели проект на стойност 5 000 000 лв. по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, финансирана от МОН. В рамките на следващите две години се очаква да бъде построено най-новото и най-модерно училище за нашите ученици с изключително добра локация, близо до парк „Кайлъка“ /до магазин „Кауфланд“/. 

Search