ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

В ОУ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ“

Уважаеми родители,

Учениците се записват след представяне на Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/ от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. 

Удостоверенията ще се приемат в сградата, където ще се обучават първокласниците – на ул. „П. Каравелов“ 22 от 8:30ч. до 16:30ч. – III етаж.

Непредставилите в посочения срок удостоверения ще бъдат заличени от списъка и на тяхно място ще бъдат записани следващите в списъка деца.

image-01.04.2022-3.jpg

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът в първи клас за учебната 2022/2023 г. в ОУ „Валери Петров“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново. 
 
I. В първи клас ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки.
II. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по приложените критерии. /Виж приложение/
III. Прилежащ район на училището /Виж приложение/
IV. 
Необходими документи:
   1. Заявление образец /изтегли/
  2. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника. /Представя се само от кандидатите, които се класират  по критерии – 1, 3 и 4./ 
   3. Удостоверение от училището, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище. 
V. Заявленията за кандидатстване ще се приемат от 01 март 2022г. до 15 март 2022г. в електронна среда.
 
VI. Указания за подаване на документите:
   1. Разпечатайте, попълнете, подпишете и сканирайте или снимайте заявлението.
   2. Ако прилагате документи по критерии 1, 2, 3, 4, 6 и 7 също ги сканирайте или снимайте.
   3. Прикачете заявлението и сканираните документи към писмо и изпратете на следния e-mail: priem.ouvp@abv.bg
   4. След обработване на заявленията ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили писмото.
 
Входящият номер ще бъде съобразен с датата и часа на полученото от Вас писмо в посочената училищна електронна поща.
! Заявления, изпратени преди 8:00ч. на 01 март 2022г., няма да бъдат обработвани.
 
VII. На 16 април 2022г. от 10:30ч. до 11:30ч ще се проведе Ден на отворени врати в ОУ „Валери Петров“ /ул. "Петко Каравелов" №22/ - запознаване с училищната база и учителите на бъдещите първокласници. /При промяна на обстоятелствата ще бъдете уведомени./

VIII. Списъкът с класираните деца ще бъде качен на сайта на училището на 03 юни 2022г.

 Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Предстои да бъде открита кампанията за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023г. В очакване на Правилата за прием на първокласници в Община Плевен, утвърдени от Георг Спартански,  кмет на Община Плевен, Ви предлагаме да се запознаете с последните новини за ОУ „Валери Петров“ и организацията на учебния ден.

В момента учениците ни от 1-5 клас се обучават в сграда на друго училище, намираща се на ул. „Петко Каравелов“22, но сме щастливи да споделим с Вас радостта си, че Община Плевен спечели проект на стойност 5 000 000 лв. по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, финансирана от МОН. В рамките на следващите две години се очаква да бъде построено най-новото и най-модерно училище за нашите ученици с изключително добра локация, близо до парк „Кайлъка“ /до магазин „Кауфланд“/. 

Search