Подаване на документи за кандидатстване - линк

 

РУО – ПЛЕВЕН

Информация за седмокласниците във връзка с предстоящите изпити от Националното външно оценяване


Съдържание на новината: 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,

            Наближава месец юни, в който предстои да се проведат изпитите от национално външно оценяване (НВО) в VII клас.

            Датите за провеждане на изпитите от НВО са:

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа.

 

           Обръщаме ви внимание, че учениците които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език е необходимо да подадат заявление в посочения по-долу срок, докато за НВО по Български език и литература и по Математика – заявления НЕ се подават.

            Съгласно графика на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от национално външно оценяване в VII клас в периода от 03 до 05 юни 2019 г. вкл. се подават:

  • заявления за явяване на изпит от НВО по чужд език (подават се само от учениците, които желаят да се явят на този изпит);
  • заявления за полагане на изпит за проверка на способностите по Музика, Спорт или Изобразително изкуство (подават се от учениците, които желаят да кандидатстват за паралелки по държавния план-прием в неспециализираните училища, в които единият от балообразуващите елементи е резултата от изпита за проверка на способностите по определен предмет).

            В област Плевен ще се провеждат изпити за проверка способностите по Музика и по Спорт.

            Учениците, могат да заявят полагане на изпит за проверка на способностите и по Изобразително изкуство, като в този случай заявлението след предаване от директора в РУО – Плевен по служебен път ще бъде изпратено в най-близкото РУО, където ще се организира провеждането на този изпит.

            По-долу са посочени изпитите за проверка на способностите, които ще се провеждат по области.

            Заявленията са по образец, утвърден от МОН и се подават в училището, където ученикът се обучава.

            Учениците, които желаят да се явяват на изпит за проверка на способностите по  физическо възпитание и спорт, задължително към заявлението трябва да приложат копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

            До 10 юни 2019 г., всеки ученик следва да получи от директора на училището служебна бележка с мястото и залата за полагане на изпитите от НВО.

            До 18 юни 2019 г. – учениците, заявили желание за полагане на изпит за проверка на способностите следва да получат  от директора на училището, служебна бележка с мястото на явяване на изпита.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ,

КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ  В VII КЛАС ПО ОБЛАСТИ,

ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Регионално управление на образованието

Проверка на способностите по Изобразително изкуство

20.06.2019 г.

Проверка на способностите по Музика

24.06.2019 г.

Проверка на способностите по Спорт

25-26.06.2019 г.

Благоевград

да

да

-

Бургас

да

да

-

Варна

да

да

-

Велико Търново

да

да

-

Видин

да

да

-

Враца

да

да

-

Габрово

-

-

да

Добрич

да

да

-

Кърджали

да

да

-

Кюстендил

-

-

да

Ловеч

-

-

-

Монтана

-

-

да

Пазарджик

да

да

да

Перник

да

-

-

Плевен

-

да

да

Пловдив

-

да

да

Разград

-

-

-

Русе

-

-

-

Силистра

-

-

-

Сливен

-

-

-

Смолян

-

-

-

София – град

да

да

да

София - област

-

-

-

Стара Загора

-

-

-

Търговище

да

да

-

Хасково

-

-

-

Шумен

да

да

-

Ямбол

да

-

-

Очаквайте, допълнителна информация за предстоящите дейности!

 

 


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване

 
 
 
 

Search