Посещение на Регионалния исторически музей - гр. Плевен

        На 19.02.2024 г. учениците от 3.а, 3.б и 3.в клас и техните учители Деница Маркова, Силвия Иванова, Деница Горанова и Мария Йотова посетиха Регионалния исторически музей в Плевен с учебна цел. Те разгледаха интересни експозиции от различни времеви епохи. Най-голямо впечатление им направи дубликата на Вълчитрънското съкровище. Учениците видяха на живо изучаваните от тях исторически предмети и находки. Участваха активно в беседа, чрез която обогатиха своите знания по учебния предмет Човекът и обществото.

Search