9 май- Ден на Европа

          Учениците от 5.а клас на ОУ „ Валери Петров“  работиха по проект “9 май - Ден на Европа”. Всеки от тях имаше задача да преведе думата „Здравей“ на един от официалните езици на ЕС. Заедно направиха постер. На празника всеки, преди да отвори вратата на класната им стая, беше посрещнат от поздрава.

         Денят на Европа е празник на Европейския съюз, на единството и мира на стария континент. Отбелязва се на датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа.

Search