Обмениха добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Валери Петров“

На 23 и 24 февруари учители и ученици от  СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, НУ „Единство“, гр. Плевен и СУ „Св. Кл. Охридски“,  гр. Троян гостуват в ОУ „Валери Петров ”, гр. Плевен. На срещата присъства г-жа Снежана Георгиева – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Плевен.

Партньорските училища работят по НП “Иновации в действие”, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Стимулира се създаването на специфични екипи – професионални учебни общности от специалисти от различни области на знанието и практиката.

Срещата започна с приветствие на Таня Илиева, директор на училището – домакин. Вокална група „Форте“, ученици от 2.б и 2.в клас поздравиха присъстващите. Ана Жекова, главен учител, представи иновацията в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево – „Наука на сцената“ и успехите, които постигат учениците, мотивирани от методите на преподаване. Диана Димитрова, директор на НУ „Единство“ и Мария Дудевска, старши учител в СУ „Кл. Охридски“,  гр. Троян запознаха присъстващите със спецификите на училищата – партньори и мотивите да се включат в националната програма. Срещата продължи с открит урок „Разнообразие в природата“, воден от Анелия Илиева, старши учител, и представящ прилагането на метода „Въпрос на деня“. Децата демонстрираха знания за природата и показаха умения за работа в екип като изпълниха интересни интерактивни задачи. Учениците от партньорските училища намериха нови приятели в 3.б и 4.в клас и заедно твориха с пластилин и глина.

Седмокласниците от СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево показаха своите знания по история пред 4.а клас. Учениците от Клуб „Природознайковци“, с ръководител старши учител Стела Кузманова изненадаха с приготвени от тях здравословни сладки. В последвалата презентация бе представена същността на иновацията. Разширяването на обхвата и включването на учители, преподаващи по други учебни предмети бе споделено от Емилия Русанова, старши учител по руски език с филма „В час по руски не скучаем“. Иновативни методи, прилагани  в часовете по компютърно моделиране и практическа работа с Финч, демонстрираха ученици от пети клас под ръководството на Цветанка Берова, старши учител. Работният ден завърши с посещения на два урока, занимания по интереси, направление езиков свят – английски език, 2.а клас, старши учител ЦДО Деница Маркова и немски език – 2.б клас, старши учител ЦДО Силвия Иванова.

На 24 февруари участниците в мобилността разгледаха експозиция от макети и постери, свързани с опазване на околната среда и използване на алтернативни източници на енергия, както и географската сбирка на петокласниците, представяща различни видове скали.  Старши учител Емилия Стоилова презентира добри практики за насърчаване на четенето, а учениците от 3.а клас разказаха за своите любими автори и произведения в постерна сесия. Радина Иванова, учител по математика и ученици от пети клас пренесоха присъстващите в чудния свят на геометрията с открит урок „Забавна математика“.  В последвалата дискусия гостите споделиха своите впечатления и изразиха възхищението си от наблюдаваните уроци в плевенското училище. Споделиха коя от наблюдаваните и иновативни практики биха приложили в тяхната работа и как те могат да я трансформират съобразно своите условия в училище. Визитата завърши с размяна на контакти и планове за бъдещи срещи.

 Обмениха добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Валери Петров“ – снимки. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg

Search