ОУ „Валери Петров“ - победител в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г.

         В проведения конкурс за най-добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г. ОУ „Валери Петров“ е победител в категория на събития, включващи участници от 8 до 15 години. В оспорваната надпревара  се включиха 44 организации, които са участвали в националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта 2022 г.

Search