Фотоизложба „Дунав – истинската река“

 

        На 01.12.2022г. учениците от 3.б клас с класен ръководител Цветанка Берова и учител ЦДО Мая Димитрова и седмокласници от групата ЗИ "Природознайко"  при ОУ "Валери Петров" с ръководител Стела Кузманова посетиха отдел „Природа“ на Регионален исторически музей - Плевен. Те разгледаха фотоизложбата „Дунав – истинската река“, която е подготвена от WWF – България и предоставена от ДПП „Персина“. Събитието е обвързано с предстоящия символичен „рожден ден“ на ПП „Персина“ – 04 декември, датата на обявяване на парка за защитена територия през 2000 година. Даниела Каракашева – гл. спец. връзки с обществеността и образователни програми на ПП „Персина“ представи изложбата и запозна учениците с многообразието на обитателите на защитената територия.

        Паркът е уникален за България. Разположен е по поречието на река Дунав и е създаден с цел съхранението и възстановяването на крайдунавските влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови по реката.

        Госпожа Каракашева разказа увлекателно за многообразието от животни в парк Персина. Едни от най - интересните птици в него са пеликаните. Лекторката разкри разликите между розовия и къдроглавия пеликан, а учениците проявиха голям интерес към размерите на птиците, техните яйца и промените в оцветяването на перата и човките им през размножителния период.

             Събитието завърши с покана към младите природолюбители да посетят Природен парк "Персина".

Search