Родителите – част от училищния живот

          На 29.XI.2022г. в V A“ клас гостува г-жа Айнур Талип - старша медицинска сестра на Първо отделение по анестезиология и интензивни грижи, Клиника по анестезиология и интензивно лечение  в УМБАЛ „ Георги Странски“ гр. Плевен и родител на ученичка от класа. Тя проведе лекция на тема: Здравословни навици. Здравно образование. С помощта на презентация и видео материали  представи информация, свързана с микробите - къде се срещат, как се разпространяват и как можем да се предпазим от тях. Нагледно показа правилно миене на ръцете. Внимание обърна на хепатит “А“ (известен и като болестта на мръсните ръце), както и на здравословното хранене. Повечето ученици в класа си имат домашни любимци, затова г-жа Талип ги информира какви болести могат да пренасят техните животни и как могат да избегнат заразяване.

Search