Споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие“

          В направление: „Добри иновативни практики в училище“ по НП „Иновации в действие“ учениците от 6-те класове при ОУ „Валери Петров“ под ръководството на старши учител Емилия Русанова представиха проекта „Что за прелесть эти сказки“. Проектът е споделен в групата на учителите от ОУ „Валери Петров“, съгласно План за вътрешноинституционална квалификация за 2022/2023 година.

       „Что за прелесть эти сказки“ премина през три етапа. Всеки клас работи по конкретно поставена задача. Под формата на презентации учениците се запознаха с живота и творчеството на поета и приказната страна Лукоморие. Отражение на наученото представлява изложбата „Рисунки по любимым сказкам А.С.Пушкина“. Приказните герои гостуваха на шестокласниците, а те им помогнаха да намерят своите приказки. За финал на интересния и полезен проект учениците имаха възможност да тестват и приложат своите знания в забавна викторина. Приказният герой Кот ученый ръководи пътешествието от станция „Сказочная“, където участниците на руски език отговаряха на въпроси по Пушкиновите приказки. Завидни знания демонстрираха и на видеотеста към приказката „Сказка о рыбаке и рыбке“- тестови задания с избираем отговор. Доволен Кот ученый им пожела да участват в такива проекти, да се развиват, да бъдат креативни, да популяризират изучаването на чужди езици. В образа на приказния герой се включи и блестящо се представи бивша наша ученичка Радостина Колева /в момента 10 клас в езикова гимназия/, с което се осъществи приемственост в различните училища.

Search