Международен ден на Черно море в ОУ „Валери Петров“

         6 милиона души от 6 държави празнуват на 31.октомври - това са хората, които живеят по крайбрежието на Черно море.  На този ден през 1996 година е подписан Стратегическият план за Черно море. Правителствата на черноморските държави приемат, че замърсяването на общото ни море създава рискове за всички гранични страни.
      В деня на Черно море учениците от 2.б клас с класен ръководител Мария Илиева и учител ЦДО Силвия Иванова, седмокласници и петокласници с учител по биология и здравно образование Стела Кузманова напомнят, че всеки от нас може да помогне за опазването му - като не оставя боклук по плажа и не изхвърля безразборно найлонови торбички, не излива мазнини и опасни химикали в канализацията и пести водата. В открит урок учениците от 7 клас представиха замърсителите на морето, дадоха своите предложения за опазването му. Провериха и знанията на по-малките чрез онлайн тест и картинен ребус. Второкласниците изпълниха песни за морето, танц на медузите. Наградени бяха и победителите в обявените училищни конкурси за снимка, постер и есе на тема „Морето не е за една ваканция“.

Search