Ден на отворените врати

             По случай празника на Сухопътните войски учениците от 6.а  и 6.в класове с учителите Емилия Русанова и Радослав Батов посетиха войскови район 1163 и се запознаха с основни моменти от историята на военното формирование и демонстриране на използваните от военнослужещите машини, оръжия и екипировка.

Search