ОУ „Валери Петров“ – Плевен откри своята училищна библиотека

          ОУ „Валери Петров“ – Плевен откри своята училищна библиотека, финансирана по спечелен проект за създаване на училищна библиотека по  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.

          Екипът от учители Милена Георгиева, Милена Цакова, Весела Златева, Георги Георгиев, Мария Йотова, Десислава Михова, Ани Огнянова и Таня Илиева, автор на проекта, реализираха планираните дейности: закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците, създаване на училищната библиотека, организиране  и  провеждане  на  инициативи с  цел  популяризирането  и  като  място,  в  което  се насърчава  мисленето, въображението и творчеството като част от учебния  процес.

        За успешно реализирания проект екипът на ОУ „Валери Петров“ бе приветстван от Павлинка Цветкова  – главен библиотекар в РБ „Христо Смирненски“ – Плевен. Аня Михова, директор на библиотеката - партньор по проекта,  изпрати поздравителен адрес, в който пожела успех на начинанието.

 

         Целта на съвместните инициативи на двете институции е да се създаде интерес и любов към книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло, да се придобият по-задълбочени познания в  областта  на  литературното  наследство  и съвременната  литература,  природните и точните науки. Първите читатели – учениците от 4.б клас с класен ръководител старши учител Милена Цакова дариха свои прочетени книги. Те поставят началото на традицията библиотечният фонд да се обогатява, като учениците спечелват сърцата на своите приятели от класа, разказвайки за прочетената от тях книга. В новосъздадения библиотечен фонд има книги на английски, френски, немски, руски и испански – езици, които се изучават в училището. Откъси от многоезичното издание на „Малкият принц“ бяха прочетени от четвъртокласниците Християна Методиева и Християн Петров – на български и английски, а от Ирен Димитрова, учител по руски език и директор на училището – на руски. Учениците споделиха мисли за книгата и знанието, които ги мотивират.

 ОУ „Валери Петров“ – Плевен откри своята училищна библиотека. подробности в информационния сайт plevenzapleven.bg 

Search