Любопитни факти за живота на застрашените животни научиха учениците от 1.б клас от ОУ „Валери Петров“

      По инициатива на родители на учениците от 1.б клас Мария Илиева и Милена Георгиева – старши учители, организираха учебен час по родинознание с лектори от Зелени балкани. На открито - в двора на училището, Руско Петров - ветеринарен лекар и оперативен управител на Спасителния център за диви животни в Стара Загора разказа за дейността на центъра. Опазването на редки и застрашени от изчезване видове е сред основните приоритети на Зелени Балкани. Работата на неправителствената организация е насочена към дейности за опазване на видовете и ограничаване на факторите, водещи до изчезването или намаляването на популациите им. Учениците се запознаха с особеностите в устройството на грабливите птици. С интерес разгледаха спасени и излекувани лешояд и горска улулица. Първокласникът Борис Гецов пусна на свобода керкенез. Съучениците му бяха свидетели на първия полет на излекуваната птица. Тя е била изпратена за лечение от РИОСВ Плевен и затова специалистите я връщат в природата тук.

Search