Застрашените животни на нашата планета

 

      През месец октомври учениците от 5 клас посветиха своите часове по Човекът и природата на проучване и представяне на застрашените животни на нашата планета. Отбелязаха и 4 октомври - Световният ден за защита на животните. Решение за отбелязването му е взето през 1931 г. на Международния конгрес на привържениците на Движението за защита на природата във Флоренция, Италия. В творчески проекти учениците представиха тежкото положение на застрашените видове, които са над 40 000. В работата по проектите си те бяха обединени от уважението и любовта им към животните; желанието им да изразят благодарност към онова, на което ни учат те и да насочат вниманието на училищната общност към бедстващото състояние на животинския свят на нашата планета. Хуманното отношение към животните е демократична ценност, възпитаваща преди всичко човека в разум, отговорно и толерантно отношение към всичко, съществуващо около него. В дискусия те потърсиха отговори на въпроса „Какво може да направи всеки от нас?“ и предложиха следното:

  • Не наранявайте животно или птица. Ако видите такова в беда, помогнете им или потърсете помощ.
  • Не унищожавайте гнездата на птиците и техните местообитания. Не вземайте яйцата им и техните малки.
  • Не изоставяйте животно на улицата.

Search