Проект „Заедно по пътя към здравето“

                   Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“  на 8 ноември в ОУ «Валери Петров» се проведоха първите уроци в IV и V клас, които са част от проекта „Заедно по пътя към здравето“. Проектът цели чрез поредица от дейности и конкретни практики да се постигне плавен преход между началния и прогимназиалния етап на обучение.

 

             Уроците на тема  «Здравословно хранене» се осъществиха в Европейския ден за здравословно хранене. В часа по информационни технологии петокласниците показаха свои компютърни презентации за 10-те най-вредни храни и предложиха примерни менюта за здравословно хранене, a с чрез графичния редактор Paint нарисуваха любимите си плодове. В часа по «Човекът и природата» четвъртокласниците представиха своите седмични менюта за здравословно и разнообразно хранене и своите хранителни пирамиди, след което предложиха препоръки за здравословно хранене. Четвъртокласници бяха гости на урока на петокласниците и обратно.

            Приятна творческа атмосфера съпътстваше и двата часа, в които бе използван съвременният педагогически модел – „обърнатата класна стая“. Всички се убедиха, че доброто здраве е по-ценно от най-голямото богатство и всеки човек може да го притежава, ако го пази и полага грижи за него.

Search