Практически урок "Чистотата на въздуха, водата и почвата"

       

        Учениците от IV „б“ клас на ОУ „Валери Петров“ участваха в практически урок „Чистотата на въздуха, водата и почвата“. Основавайки се на идеята, че един от най-добрите начини за научаване е чрез правене и преживяване, педагогическият екип инициира почистване на училищния двор и района около училище. С чували, ръкавици, ентусиазъм и десетки усмивки четвъртокласниците преобразиха мястото, в което учат в по-привлекателно, по-чисто.

 

Search