Класирани ученици на състезание по математика на 05.10.2019г.

Общинска програма за дейности по интереси

ІІа – Никол Николова – Първо място

       Даниел Петков - Трето място

       Натали Цанева - Трето място

ІІб – Калоян Иванов - Трето място

ІІІа - Моника Цветанова – Второ място

       Ивайло Кацарски – Трето място

ІІІб – Даниел Василев - Трето място

ІІІв – Аександър Джунов - Второ място

ІVв – Петър Трифонов - Второ място

Search