Празник на буквите Ia клас

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ
І "а" клас, ОУ "Валери Петров", гр. Плевен
учители: Мариана Кулева и Преслава Георгиева

На 22 март 2018г. празникът започна с изложба на  картинен речник “Буквеното царство“. В  арт-залата на Регионална библиотека "Хр. Смирненски", гр. Плевен, бе представена драматизацията „Да променим и Мечо“. Зайко, феята и буквичките от Буквеното царство помогнаха на Мечо  да открие вълшебния ключ за приказното сандъче и да се освободи от цар Мързелан. Първокласниците с гордост заявиха пред своите родители  и учители: “Ние вече сме грамотни!“. За награда получиха читанка и първите си читателски карти за детския отдел на библиотеката.

 

Search