Ученически игри 2022/2023 година 
Областен етап Плевен

ОУ "Валери Петров" - първо място по футбол

 

 

       На 22.04.2023 г. за пореден път се проведе Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България. Ученици от основно училище „Валери Петров“ показаха знания и умения в чудния свят на математиката.         

Наградените са както следва: 

 • Максим Славянов Казанджиев, 1.а клас – второ място
 • Виктор Тони Николов, 2.а клас – първо място
 • Георги Момчилов Конов, 2.в клас – трето място
 • Дарина Тодорова Стоянова, 3.б клас – първо място
 • Борис Николаев Пенчев, 3.в клас – трето място
 • Владимир Момчилов Конов, 4.в клас – трето място

Дарина Стоянова 3.б клас - първо място

 Виктор Николов 2.а клас - първо място

Георги Конов 2.в клас - трето място

Владимир Конов 4.в клас - трето място

   
Борис Пенчев 3.в клас- трето място Максим Казанджиев 1.а клас - второ място     

         В организираното от Съюза на математиците в България - секция Плевен състезание по български език и литература на 12 март 2023г. учениците от ОУ „Валери Петров“ заеха призови места:

 • Габриела Николаева Стойчева 3. б клас - 2-ро място
 • Теа Цветанова Цветанова 3. в клас - 2-ро място
 • Зорница Калоянова Парашкевова 3. а клас - 2-ро място
 • Борис Николаев Пенчев 3. в клас - 3-то място
 • Владимир Момчилов Конов 4. в клас - 2-ро място.

Search