Електронно четими учебници

За всички учебници от I до VII клас е осигурен безплатен достъп на учениците до електронно четимите учебници.

Линкът за достъп е https://www.mon.bg/bg/100428

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search