Медицински кабинет

Медицински кабинет

в сградата на "Ал. Стаболийски" №22
работно време: 08:00 - 16:00 ч.
GSM: 0878674217

Медицински кабинет

в сградата на "Петко Каравелов" №3
работно време:
Понеделник, вторник, четвъртък
07:00 - 16:00 ч.

Сряда и петък
12:00 - 18:30 ч.

Search