Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН
1.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ – ОБЩИНА ПЛЕВЕН
1.    ПРОЕКТ„Здрав дух в здраво тяло“ - ПИЦ, Плевен

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.    ПРОЕКТ  "Училищен плод"
2.    ПРОЕКТ "Училищно мляко"

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА БФС, ММС, МОН
1.    ПРОЕКТ  "Научи се да караш ски"

Search