Седмично разписание

Седмично разписание за първи срок

 

5a 6a 7a

 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Музика Английски език-ИУЧ Английски език
2 Физическо възпитание и спорт Английски език ИЧУ - Руски език Човекът и природата Английски език
3 Български език и литература Музика Човекът и природата Български език и литература История и цивилизация
4 Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература
5 История и цивилизация География и икономика Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6 ИЧУ - Руски език Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
7 Час на класа   Допълнителен час по физическо възпитание и спорт    

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Музика ИЧУ - Руски език Човекът и природата  Български език
и литература
2 Математика Математика Музика  Английски език
-ИУЧ
 Технологии и
предприемачество
3 ИУЧ - Руски език География и икономика  Български език
и литература
 Изобразително
изкуство
Английски език 
4 История и цивилизация Информационни технологии Човекът и природата   Изобразително
изкуство
Английски език 
5 Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт   Български език
и литература
История и цивилизация 
6 Български език и литература Английски език  Математика Математика   Физическо възпитание и спорт 
7      Час на класа    Допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0          
1 Изобразително изкуство  Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Технологии и предприемачество 
2 Изобразително изкуство  Допълнителен час по физическо възпитание и спорт  Английски език Физическо възпитание и спорт   Български език и литература
3  Английски език  Български език и литература Математика   Човекът и природата  Английски език - ИУЧ
4 Математика   Български език и литература ИЧУ - Руски език  Английски език  История и цивилизация 
5 ИЧУ - Руски език   Математика  Човекът и природата  Математика Английски език 
6 История и цивилизация  География и икономика  Български език и литература  Музика Музика 
7   Информационни технологии       Час на класа

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0          
1 Немски език  Български език и литература   Немски език   Физическо възпитание и спорт  Английски език - ИУЧ
2  Английски език Български език и литература  Физическо възпитание и спорт  Английски език  История и цивилизация 
3 Математика  Математика  Английски език  Математика  Технологии и предприемачество 
4  Изобразително изкуство  География и икономика  Математика  Човекът и природата Английски език 
5 Изобразително изкуство  Информационни технологии  Български език и литература  Музика  Музика
6 История и цивилизация Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата  Български език и литература  Български език и литература 
7 Час на класа   Допълнителен час по физическо възпитание и спорт      

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика  Български език и литература   Информационни технологии   История и цивилизация  ИЧУ - Руски език
2 Музика  Човекът и природата   Английски език  Български език и литература  Физическо възпитание и спорт
3 География и икономика  История и цивилизация   Математика  Технологии и предприемачество Музика 
4  Английски език - ИУЧ  ИЧУ - Руски език  Физическо възпитание и спорт  Математика Човекът и природата 
5  Български език и литература  Изобразително изкуство Български език и литература  Английски език  Математика 
6  Човекът и природата  Изобразително изкуство  Български език и литература Английски език География и икономика 
7  Допълнителен час по физическо възпитание и спорт    Час на класа    

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика  Човекът и природата Български език и литература  Английски език   Физическо възпитание и спорт 
2 Български език и литература Български език и литература   Български език и литература Английски език   Музика  
3  Музика  Изобразително изкуство  Информационни технологии  История и цивилизация   ИЧУ - Руски език
4 Човекът и природата Изобразително изкуство  Математика   Математика   География и икономика
5 Английски език - ИУЧ  ИЧУ - Руски език Английски език   Български език и литература  Човекът и природата 
6 Математика История и цивилизация   Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприемачество  Математика 
7     Допълнителен час по физическо възпитание и спорт     Час на класа

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Музика Изобразително изкуство   Математика Математика  Музика 
2  География и икономика Изобразително изкуство   Информационни технологии История и цивилизация  ИЧУ - Руски език 
3  Английски език - ИУЧ Български език и литература   Български език и литература  Английски език Физическо възпитание и спорт 
4  Български език и литература  Човекът и природата Български език и литература   Английски език  Допълнителен час по физическо възпитание и спорт 
5 Човекът и природата  История и цивилизация   Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприемачество  География и икономика 
6 Математика   ИЧУ - Руски език Английски език  Български език и литература  Математика  
7 Час на класа        Човекът и природата 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0      Английски език - ИУЧ Час на класа   
1 Английски език   Български език и литература   Математика   Математика  Математика
2  Български език и литература  Български език и литература  Английски език Биология и здравно образование  Английски език 
3  Биология и здравно образование  ИЧУ - Руски език  Химия и опазване на околната среда Български език и литература  Физика и астрономия 
4 Информационни технологии  Математика   Музика  Технологии и предприемачество История и цивилизация 
5   История и цивилизация Физическо възпитание и спорт   География и икономика  ИЧУ - Руски език  Изобразително изкуство
6 Физическо възпитание и спорт   Физика и астрономия Български език и литература   География и икономика Изобразително изкуство 
7 Допълнителен час по физическо възпитание и спорт         

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0        Английски език - ИУЧ Час на класа 
1  Биология и здравно образование  ИЧУ - Руски език  Химия и опазване на околната среда Български език и литература   Английски език 
2  Английски език  Математика Математика  Математика   Математика 
3  Български език и литература  Български език и литература  Английски език  Биология и здравно образование  Изобразително изкуство
4  История и цивилизация  Български език и литература  Български език и литература  География и икономика Изобразително изкуство 
5  Физическо възпитание и спорт   Физика и астрономия Музика  Технологии и предприемачество Физика и астрономия  
6  Информационни технологии Физическо възпитание и спорт   География и икономика  ИЧУ - Руски език История и цивилизация 
7    Допълнителен час по физическо възпитание и спорт      

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
0         Английски език - ИУЧ 
1  Български език и литература  Математика Английски език   Биология и здравно образование  Изобразително изкуство
2 Биология и здравно образование   ИЧУ - Руски език  Химия и опазване на околната среда  ИЧУ - Руски език Изобразително изкуство 
3  Английски език   Физика и астрономия  Математика Математика  Английски език  
4 Физическо възпитание и спорт   Физическо възпитание и спорт  География и икономика  Български език и литература Математика 
5  Информационни технологии  Български език и литература  Български език и литература   География и икономика  История и цивилизация
6  История и цивилизация  Български език и литература Музика   Технологии и предприемачество  Физика и астрономия
7      Допълнителен час по физическо възпитание и спорт    

 

Първа смяна

от до межд.
1 07:30 08:10 10 мин.
2 08:20 09:00 10 мин.
3 09:10 09:50 20 мин.
4 10:10 10:50 10 мин.
5 11:00 11:40 10 мин.
6 11:50 12:30 10 мин.
7 12:35 13:15 5 мин.

Втора смяна

от до межд.
0 12:30 13:10 20 мин.
1 13:30 14:10 10 мин.
2 14:20 15:00 10 мин.
3 15:10 15:50 20 мин.
4 16:10 16:50 10 мин.
5 17:00 17:40 10 мин.
6 17:50 18:30 5 мин.

 

 

 

Search